11 Biblioteket som møtestad, lærings-, og kulturarena

17.04.09

Se full tekst i kap. 11

11.7  Tiltak og strategiar

 • For å vidareutvikle biblioteka som offentlege møtestader og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet, møtestadfunksjon og gode partnarskap, vil Kultur- og kyrkjedepartementet opprette ei ordning med modellbibliotek.
 • For å stimulere til breiare samarbeid og samhandling mellom biblioteka og det friviljuge organisasjonslivet, vil Kultur- og kyrkjedepartementet etablere eit prosjekt som kan styrkje folkebiblioteka som samfunnsmessig brubyggjar og møtestad for grupper som i dag i liten grad deltek i kultur- og organisasjonsliv.
 • ABM-utvikling har fått støtte frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet for å utvikle biblioteka som arena for digital kompetanse. Prosjektet skal leggje grunnlaget for slike satsingar i alle større folkebibliotek.
 • Frå 2010 vil fylkeskommunane forvalte meir av spelemidlane som skal gå til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Departementet vil utarbeide nye retningsliner for bruken av midlane.
 • Kunnskapsdepartementet har sett i verk eit nasjonalt program for skulebibliotekutvikling i perioden 2009–2012. Programmet inneheld tiltak for å styrkje lesing, kompetanseutvikling og kunnskapsdanning, informasjonskompetanse og statistikk, og regelverk og samarbeid.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil styrkje leselyst og lesedugleik ved å utnemne Norsk Forfattersentrum som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skulesekken, og ved å utvikle folkebiblioteka som arena for lesing og litteraturformidling.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet og Kunnskapsdepartementet vil saman leggje til rette for at 2010 vert eit nasjonalt leseår, som start på eit leseløft i perioden 2010–2014 retta mot både barn, unge og vaksne.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil vurdere ordningar som kan medverke til klarare og betre rammer for kultur- og litteraturformidling i biblioteka.

Velkommen til kommentarer og debatt:

Reklamer

8 kommentar to “11 Biblioteket som møtestad, lærings-, og kulturarena”

 1. Anne Hustad Says:

  Biblioteket som møtested er poengtert flere steder i meldinga og står sterkt. Modellbibliotek vil være et spennende tiltak i så måte – og det ser vi fram til! Omtrent halvparten av befolkninga har brukt folkebiblioteket siste år. Norsk Bibliotekforening mener at denne prosenten må økes betraktelig. Det er positivt at det kommer forslag om å styrke biblioteket som møtested for grupper som i dag i liten grad deltar. Vi er også fornøyd med at det nå kommer en statlig aktør i Den kulturelle skolesekken og at folkebibliotekene skal utvikles på litteraturformidling. Her finner vi også det gledelige Leseåret 2010 lansert. Noen av tiltakenei dette kapitlet kjent fra før, de er med på å utfylle bildet.

 2. Liv Evju Says:

  Biblioteket som arena for digital kompetanse – begrenset til større bibliotek? Hvor store (små) er større bibliotek?

 3. Tone Moseid Says:

  Da vi i ABM-utvikling lyste ut disse midlene for å få opp fire modellbibliotek for digital kompetanse, stilte vi krav til bibliotekene. Det dreide seg blant annet om lokaler, teknisk utstyr og en bevisst prioritering fra bibliotekeier om å utvikle biblioteket som læringsarena, men også om tilstrekkelig bibliotekfaglig kompetanse, inkludert digital kompetanse, og en godt utbygd bibliotektjeneste som grunnlag for tilbudet. Vi håper modellbibliotekene vil utvikle nettopp en nasjonal modell for et slikt tjenestetilbud som flere bibliotek over hele landet kan ta i bruk, men mener at det også da må stilles krav til hvilke ressurser bibliotekene kan stille opp med. Ved større folkebibliotek bør det etter hvert forventes at det gis et slikt tilbud.

  Du kan lese mer på prosjektets egen blogg (se lenke).

  • plinius Says:

   Jeg ser ingen grunn til å begrense arbeidet med digital kompetanseheving til store bibliotek. Det som er viktig, er å skape kompetansenettverk som inkluderer både store og små bibliotek. I Drammen, som er ett av de fire «modellbibliotekene», hadde forløperen VOLARE (2007-2008) svært gode erfaringer med tilbudet på Fjell filial, som er et lite, men kreativt bydelsbibliotek. Fjell er en utpreget innvandrerbydel, og vi brukte derfor lokale ressurspersoner med kunnskaper i tyrkisk og urdu som veiledere. I VOLARE valgte vi bevisst å arbeide i nettverk. De tre bibliotekene som deltok – Drammensbiblioteket, Fjell filial og Ringerike folkebibliotek – dokumenterte løpende på samme (interne) logg.

   Det interessante og gledelige med dette nye prosjektet er at fire bibliotek, med hvert sitt delprosjekt, nå skal samarbeide i prosjektperioden. Dette skjer gjennom konkrete tiltak. Samarbeid betyr jo ikke å snakke sammen, men å handle sammen. Paraplyen over prosjektene omfatter en kjernegruppe, med representanter fra ABM-utvikling og de fire prosjektene; og en felles prosjekbtlogg der alle bibliotekene skal dokumentere den løpende veilednings- og kursvirksomheten.

   Jeg er spesielt glad for satsingen på felles dokumentasjon. I VOLARE fungerte loggen som limet som holdt prosjektet sammen på det operative planet (grasrota). Det viktige med logger er at de skrives løpende – uke ut og uke inn. Dermed får alle fire prosjekter en felles praktisk aktivitet som gjør at de nesten automatisk må forholde seg til hverandre. Samspillet krever ikke egne møter eller dokumenter, men oppstår som en naturlig del av den løpende prosjektvirksomheten.

   Denne arbeidsformen gjør det lettere å integrere bibliotek av ulik størrelse i samme praksisfellesskap. Her kan vi også bygge på sterke tradisjoner: bibliotekene er jo nærmest spesialister på horisontalt samarbeid. Det bør utnyttes – bevisst, dristig og konkret – når vi nå må satse mer på utviklingsarbeid. For de mindre folkebibliotekene er det naturlig at fylkesbibliotekene trår til som utviklingsaktører i forhold til nettverkene – slik f.eks. Buskerud gjør det.

  • Randi Landmark Says:

   Jeg tror man nevner «større bibliotek» fordi man tenker klasseromsundervisning, eller gruppeundervisning. Da trenger man armslag og utstyr. Men selv helt små bibliotek kan gi opplæring innenfor grunnleggende IKT på sin lille, men gode måte i en effektiv og avslappet en-til-en-situasjon. Da trengs ikke mye utstyr, bare en bibliotekar som kan sin grunnleggende IKT.
   Etter min mening er dette et tilbud de fleste bibliotek bør ha, uansett størrelse.

 4. Marit A. Somby Says:

  Alt blir veldig «ullent» for meg…Hva mener departementet når de sier at man skal «styrkje leselyst ved å […]utvikle folkebiblioteka som arena for lesing og litteraturformidling»? Fin formulering, men den duger ikke til noe hvis man ikke samtidig kommer med tiltak og ressurser slik jeg ser det. De fleste bibliotek i dette landet er allerede arenaer for lesning og litteraturformidling, men hva skal til for at vi skal bli bedre?


 5. Vi i Trondheim er et av de bibliotekene som er med i prosjektet – DIGIKOMBI. Vi kjører kursene på filialene våre, og det går utmerket. Til høsten flytter vi en filial til et nytt bygg og der har vi planlagt et møterom/undervisningsrom i tilknytning til bibliotekarealet. Dette rommet er i sambruk med fritidsklubben og andre kulturelle aktører. Slik vi gjennomfører kursene nå, blir det litt lemping og bæring. Det blir derfor en lettelse med et rom hvor maskiner og prosjektor står parat. Dette er enda et argument for at biblioteket ( spesielt små) planlegges i samme bygg som andre. Men…. alle kan og bør gjennomføre kompetansebygging innenfor IKT, uansett størrelse på biblioteket.


 6. […] I etterkant av bibliotekmeldingen har det vært blogginnlegg og -debatt også om folkebibliotekene som læringsarena for digital kompetanse. Det er registrert innlegg om prosjektet på ABM-utviklings egen blogg og på NBFs blogg. […]


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: