13 Spesielle bibliotektenester

17.04.09

Se full tekst i kap. 13.6

Tiltak og strategiar

 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil sjå til at produksjonsnivået ved NLB vert halde oppe, og at tenestene vert utvikla i takt med den teknologiske utviklinga.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil fullføre planen for bibliotektenester i fengsel slik at alle innsette får eit godt bibliotektilbod.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil overføre ansvaret for drift og finansiering av bibliotektenester i helseinstitusjonar til helsevesenet.

Velkommen til kommentarer og debatt:

Reklamer

4 kommentar to “13 Spesielle bibliotektenester”

 1. Mari Gudim Torp Says:

  Etter rask gjennomlesning av dette kapitlet er jeg skuffet over at det ikke legges klarere linjer om å satse mer på Pasientbibliotek. Det foreslås at ansvaret overføres til helsesektoren, men der kommer vi til å drukne.

  Per i dag, og slik har det vært i over 20 år, er det kun Pasientbiblioteket på Rikshospitalet som mottar støtte fra staten. Staten kjøper tjenesten av Oslo kommune, og Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften. Pasientbibliotek på andre sykehus blir det færre og færre av, og de som gjenstår får ikke mye av sykehusenes budsjetter nå som flere helseforetak går med underskudd. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet er et bibliotek med et flott tilbud som fungerer, og vi har økonomiske rammer til samlingsutvikling og videre drift. Og vi som jobber i dette lille biblioteket ser hvor viktig det er for pasienter og pårørende å ha et flott bibliotektilbud!

  Departementet viser til Lærings- og mestringssenteret/Pasientbiblioteket på Ullevål og mener dette bør være modellen for Pasientbibliotek i helsesektoren. Men når kampen står om å utvide samlingen av faglitteratur og tilbud med kurs og opplæring, mot skjønnlitteratur og nye medier i biblioteket, da er det klart hva sykehusene velger. Jeg har en oppfatning av at Pasientbiblioteket vil drukne i en slik sammenslutning, og at uten eget budsjett vil tilbudet stagnere.

  Min mening er at flere sykehus må se viktigheten av et godt bibliotektilbud, og at staten må gå inn og støtte flere Pasientbibliotek slik som på Rikshospitalet. Når skal folk se effekten dette har på pasienter og pårørende på Rikshospitalet? Et pusterom i hverdagen er svært viktig i en ellers tung tid..

  Pasientbiblioteket på Rikshospitalet er et bibliotek som fungerer, og det er vi som burde være piloten for alle andre sykehus. Kom gjerne på studiebesøk og se selv!

  Mvh
  Mari Gudim Torp
  Fungerende avdelingsleder
  Deichmanske bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

 2. Anita Harby Says:

  Nei! Nei! Nei!
  Bibliotekmeldinga kapittel 13.6 konkluderer med at ”Kultur- og kyrkjedepartementet vil overføre ansvaret for drift og finansiering av bibliotektjenester i helseinstitusjonar til helsevesenet”. Dette er dårlige nyheter for pasienter, pårørende og ansatte ved Oslo Universitetssykehus, avd. Rikshospitalet. Grunnen til at Rikshospitalet har et velfungerende bibliotek, utviklet gjennom 25 år, er nettopp øremerkede midler fra Kultur- og kirkedepartementet.

  Aker sykehus og Sentralsykehuset i Akershus hadde i sin tid gode pasientbibliotek. I økonomiske nedgangstider ble bibliotekene lagt ned. Rikshospitalet går i dag med underskudd, driften reduseres og stillinger kuttes. Å tro at sykehuset vil bevilge nok penger til å opprettholde dagens gode bibliotektilbud, er som å tro på julenissen.
  Lærings- og mestringssenteret /Pasientbiblioteket på Ullevål KUNNE vært en modell for utvikling av pasientbibliotek i helsesektoren. Vi ser imidlertid at i disse vanskelige økonomiske tider, nedprioriteres bibliotekdelen (bok & media)kraftig.
  Gode bibliotektilbud er skjøre planter som må vernes. I kampen om budsjettkronene er det andre helsefaglige krav som prioriteres. Departementet har tatt det økonomiske ansvaret for bibliotektjenester i fengslene. Bibliotek i statlige helseinstitusjoner har behov for en tilsvarende ordning. Ja til øremerkede midler!

  Anita Harby
  Avdelingsleder(p.t i permisjon)
  Deichmanske bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

 3. Anita Harby Says:

  Bibliotekmeldingen = sniknedlegging av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet?

  St.meld. nr. 23, kapittel 13 legger opp til at ansvar for drift og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet skal overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
  Dette er dårlige nyheter for pasienter, pårørende og ansatte ved Rikshospitalet! Deichmanske bibliotek har drevet denne tjenesten i 25 år i samarbeid med Rikshospitalet. Biblioteket er liten kulturell perle, sentralt lokalisert på sykehuset. Et levende bibliotek med høye besøks- og utlåstall, lang åpningstid og høyt aktivitetsnivå.
  Universitetssykehuset i Oslo, avd. Rikshospitalet har gått med stort underskudd i flere år. Vi som jobber der vet at sykehuset snur hver stein for å kutte kostnadene for å kunne ivareta de helsefaglige primæroppgavene. Da er det vanskelig å tro at de vil ta på seg en årlig merutgift på 1,9 millioner for å sikre videre drift av Pasientbiblioteket. Aker sykehus og Sentralsykehuset i Akershus hadde i sin tid gode pasientbibliotek finansiert av sykehusene. Disse bibliotekene ble nedlagt for mange år siden på grunn av innsparinger.

  ”Ullevålmodellen”
  Departementet vil etablere et innsatsprogram for å utvikle gode, hensiktmessige bibliotektjenester til pasienter, pårørende og ansatte finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Det presiseres at tilbudet også skal omfatte utlån av litteratur, film, musikk og kunst. Dette etter mønster fra Lærings- og mestringssenteret (etablert år 2000) på Ullevål universitetssykehus. Det tidligere pasientbiblioteket ble her integrert i det nye læresenteret for å gi et utvidet tilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Personlig synes jeg dette er en god og riktig modell, en modell jeg gjerne skulle sett på alle sykehus staten har forvaltningsansvar for. Såfremt finansieringen er på plass i form av øremerkede midler.
  Læringssenteret på Ullevål har imidlertid fått store budsjettkutt de siste årene. I 2008 medførte dette drastiske kutt i bok/media budsjettet. Alternativet var å ta en stilling. Bibliotekdelen er sårbar fordi den ikke er lovpålagt og det ikke finnes øremerkede midler til bibliotekdrift. Prioriterte oppgaver er pasientopplæring/lærings- og mestringskurs som er lovpålagt. Informasjon er en viktig bit av denne opplæringen og bok/mediabudsjettet går med til å vedlikeholde denne samlingen. Den tradisjonelle folkeboksamlingen er blitt sterkt skadelidende; dvs innkjøp av vanlig skjønnlitteratur, lydbøker, litteratur på andre språk, film og musikk. Ingen sier direkte at pasientbibliotekdelen skal legges ned, men det budsjettet man har til rådighet og med alt som ”må” prioriteres ser det mørkt ut for pasientbibliotekdelen.

  På bakgrunn av konkrete erfaringer blant annet på Ullevål, mener jeg det er helt galt å overføre ansvar for drift og finansiering av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet til helsevesenet før det er sikret en forsvarlig finansiering. Gode bibliotektilbud er skjøre planter som må vernes. I kampen om budsjettkronene er det andre helsefaglige oppgaver som prioriteres. Kultur- og kirkedepartementet har tatt det økonomiske ansvaret for bibliotektjenester i fengslene. Bibliotek i statlige helseinstitusjoner har behov for en tilsvarende ordning.

  Ja til øremerkede midler og en satsing på gode, velfungerende bibliotek i de statlige helseinstitusjonene!

  Anita Harby
  Avdelingsleder (p.t i permisjon)
  Deichmanske bibliotek, Pasientbiblioteket på Rikshospitalet


 4. Meldinga gir eit skeivt bilete av arbeidet til Leser søker bok (LSB). Omtalen er svært mangelfull. Bibliotekarbeidet blir berre omtalt i form av bøker og leseombod for dei aller svakaste, dei som ikkje kan lese sjølve.(Kap.13.2) LSBs bibliotekarbeid har LANGT større rekkjevidde enn desse. Meir utfyllande innspel blir lagt ut så snart det er klart!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: