7 Kunnskapsallmenning i ei digital tid

17.04.09

Se full tekst i kap 7

7.12 Tiltak og strategiar

 • Nasjonalbiblioteket vil i nært samarbeid med involverte aktørar realisere Biblioteksøk med utgangspunkt i moderniseringsbehov i Norsk samkatalog for bøker, og ei teneste med brukarinitiert fjernlån. Det vil vere behov for å stimulere folkebiblioteka til å oppgradere teknologisk infrastruktur slik at dei kan delta i ei slik teneste.
 • Nasjonalbiblioteket vil forenkle arbeidet med Nasjonalbibliografien. Målet bør vere at kvart dokument vert katalogisert ein gong, og at det vert lagt til rette for enkel gjenbruk av metadata ved andre institusjonar.
 • Nasjonalbiblioteket vil avklare opphavsrett og personvernspørsmål slik at mest mogeleg av det digitaliserte materialet kan gjerast tilgjengeleg. Prosjektet Bokhylla.no kan på sikt danne modell for ein avtalelisens for digitalt materiale.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre involverte aktørar vurdere korleis arbeidet med nasjonale lisensar skal utviklast vidare.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil vurdere korleis arbeidet med lisens- og konsortieavtaler skal utviklast vidare, og i særleg grad vurdere samarbeid i Norden og i Europa.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil få utgreidd ulike modellar for organisering og finansiering av digitale tenester i folkebiblioteka.
 • Kultur- og kyrkjedepartementet vil følgje opp arbeidet med å gjere innkjøpsordninga for musikk medieuavhengig.

Velkommen til kommentarer og debatt:

Reklamer

4 kommentar to “7 Kunnskapsallmenning i ei digital tid”

 1. Kristine Abelsnes Says:

  Jeg stusser på formuleringen under kulepunkt 2. Det er bra at målet er at materiale bare katalogiseres en gang og at poster lett kan gjenbrukes av andre bibliotek. Slik det beskrives i meldingen virker det som det avtalen mellom NB og BS som skal føre til dette. Dermed er jo målet allerede nådd? Eller ikke? Det vil jo føre til at NB ikke trenger å bruke egne ressurser på å produsere bibliografiske poster for det materiale som dekkes gjennom BS, i hovedsak regulær norsk forlagslitteratur. NBs behov og fokus er naturlig nok nasjonalbibliografien – det framgår jo også av NBs egen bibliografiske plan.Det er selvsagt bra at det nå er inngått en avtale for å effektivisere produksjonen av denne. Men jeg synes meldingen er høyst uklar på om målet dermed anses å være nådd for biblioteksektoren som helhet, altså det målet vi kan kalle en mer effektiv nasjonal produksjon av katalogposter. Da nasjonal i betydningen dekkende for hele sektoren.. I meldingen står det at postene skal være tilgjengelige for de andre BIBSYS-bibliotekene. Men hva med andre bibliotek? NBs poster er jo nå tilgjengelige for alle bibliotek som vil gjenbruke disse, men skal dette ikke gjelde poster som kommer fra Biblioteksentralen? Jeg bare spør, jeg. Hadde vært fint med en avklaring.

  Kulepunkt 4 om nasjonale lisenser ligner veldig på tiltak om samme sak i andre stortingsmeldinger (forskningsmelding, informasjonspolitikk-melding m.fl.), uten at det har ført til noe som helst. Så jeg er avventende og tar ikke bølgen ennå. KANSKJE noe skjer der nå? Er det lov å håpe?

 2. Pål Ødemark Says:

  Bibliotekmiljøet har i noen år hatt en visjon om det digitale framtidsbiblioteket som vi har kalt Norgesbiblioteket. Bibliotekreform 2014 vektla dette sterkt og hadde et høyt ambisjonsnivå her. Dette er ikke fulgt opp i meldinga, og jeg kan ikke se at begrepet lenger brukes. Under tiltak og strategier er det som kommer nærmest punktet om realisering av felles biblioteksøk og brukerinitiert fjernlån. Men visjonen om Norgesbiblioteket var vel tenkt som noe mer enn det? En må vel også ta for gitt at all digitalisering i regi av Nasjonalbiblioteket, bokhylla.no osv. er en naturlig del av et slikt Norgesbibliotek. Men sammenhengen her er ikke helt tydeliggjort og bør i større grad ha et brukerfokus. Jeg synes dette er et viktig punkt som bør diskuteres videre på en konstruktiv måte. Hvilket innhold, tjenester og ressurser bør en slik fellestjeneste inneholde? Det er jo blant annet realisert i Danmark. Jeg synes at en ambisjon om kun et fellessøk med brukerinitiert fjernlån blir litt puslete. Det er sjølsagt viktig at vi får til et fellessøk på tvers av folk- og fagbibliotekene, men mange hadde nok håpet på noe mer. Mellom Bibliofilbibliotekene, som utgjør en nokså stor del av folkebibliotekene, er jo allerede dette en etablert tjeneste.

 3. Tommy Skalstad Says:

  Bibliotekmeldingas er veldig «åpen» i sine slutninger. Det gir rom for tolkninger.

  Min tolkning av dette er at bibliotekmeldinga går veldig langt i sin visjon om biblioteksøk. I denne meldinga er det nevnt at Nasjonalbiblioteket i samarbeid med ABM-utvikling vil etablere en tjeneste med felles søk i alle bibliotekkatalogene i norske biblotek. Ambisjonen er også på sikt å realisere et felles søk på tvers av arkiv,bibliotek og museum.

  Det har vært sagt at meldinga mangler visjoner og mål. Det kan ikke gjelde dette punktet.

 4. Kristin Røijen, Norsk fagbibliotekforening Says:

  I Stortingsmelding 23 (2008-2009), Bibliotek, står dette avsnittet i kapittel 7.8.1 Utgreiing om nasjonale lisensar, s.84:
  ”Det er nødvendig med sentrale løyvingar for å etablere ein nasjonal kunnskapsbase, men
  det kan også vere aktuelt at bibliotekeigarane aksepterer at nokre av budsjettmidlane vert lagde
  inn i ein felles pott for å drifte lisenskostnadane. Rapporten konkluderer med at ABM-utvikling
  med si røynsle og kompetanse på konsortiearbeid også bør handtere dei nasjonale lisensane.”

  Finanskrisa og valutaendringer og prisstigninger har sendt sjokkbølger inn i forskningsinstitusjonene.
  I dag kutter store institusjoner ned på disse lisensene som gir tilgang til viktig forskning for Norge.

  Nasjonale lisenser må sees i sammenheng med arbeidet for åpen tilgang til forskning.
  I kapittel 13 i St.Meld 30, Klima for forskning», står det at tiltak for økt tilgjengelighet av forskningsresultater vil bli vurdert. Her kalles artikler «forskningsinfrastruktur», og det skal komme bevilgninger … men: Når?


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: