MEDIEdekning

NBF vil her å lage en mest mulig komplett oversikt over hva ulike medier skriver og evt. kringkaster og blogger om stortingsmeldinga. Vi sier på forhånd tusen takk for alle tips.

Fra 20.4. blir nyoppdaga saker/lenker lagt på toppen av denne lista, uavhengig av når de er publisert:

  • 18.4. Dagsavisen: Lønnsomt samarbeid
  • 18.4. Knut Olav Åmås, Aftenposten: Ikke løft, men løftebrud
  • 18.4. Blogg: Bibliotekarer på ville veier: Jeg er så sint – Ikke løft, men løftebrudd – up my ass
  • 18.4. Bergens Tidende. Lederartikkel signert Jan Landro (bare papirutg.): Har biblioteket en fremtid? Konklusjon: «Utfordringene står i kø. Bibliotekmeldingen lanserer mange positive forslag og tiltak. Men er det noe vi vet med absolutt sikkerhet, så er det at meldingen ikke kommer i nærheten av å besvare alle spørsmålene utviklingen stiller et samlet bibliotekvesen overfor».
  • 18.4. Bergens Tidende (bare papirutg.): Ingen lek å drive bibliotek: Intervju m. bl.a. biblioteksjef i Bergen, Trine Kolderup Flaten, som finner «… mange fine formuleringer om biblioteket som møteplass, læringsarena og kulturformidler, og også om rollen bibliotekene spiller i integreringen av minoriteter, men departementet tar ikke konsekvensen av dette i form av forpliktende formuleringer om midler», …. «Bare på ett punkt har hun funnet føringer som også kan innebære konkrete penger. – Meldingen sier tydelig at midler til kulturbygg bør gå til bibliotekbygg, og at andre kulturarrangementer bør  legges til biblioteket». Og videre synes hun «det er lite nytt i meldingen. Hun mener den er for ensidig knyttet opp til Nasjonalbibliotekets oppgaver, mens landets universitetsbiblioteker er nesten usynlige».  Fylkesbiblioteksjef i Hordland, Ruth Ørnholt, sier bl.a. at «Selv om det lovpålagte kravetom fylkesbibliotek blir fjernet, har likevel fylkesbibliotekene fått et tydeligere mandat i meldingen. Kontrakten med staten blir sterkere, … statlig støtte knyttet til forpliktende samarbeid og bedreplanlegging vil styrke folkebibliotekene. Mulighetene for å lykkes er avhengig av at det settes av midler. – Det som mangler i norsk bibliotekvesen er penger. Statsråden må bruke gulrøtter for å få til en endring, ellers blir dette bare en skrivebordsplan».
Reklamer

2 kommentar to “MEDIEdekning”


  1. […] Ericson kartlegger hele […]


  2. […] Knut Olav Åmås, ønske om mer bibliotekstoff . Så kom debatten om bibliotekmeldinga som heller ikke ble forbigått i taushet. Sannelig ser det ikke ut til å gitt varige resultater. Nesten ukentlig registrerer vi ikke bare […]


Comments are closed.

%d bloggere like this: